back to home dude

Đi thang máy

Đi thang máy

Về Đi thang máy

Bạn phải đưa mọi người lên đúng tầng họ muốn thật nhanh. Càng lên các cửa tiếp theo, độ khó càng tăng.