back to home dude

Đi Săn Trong Rừng

Đi Săn Trong Rừng

về Đi Săn Trong Rừng

Bảo vệ thành phố của bạn khỏi những con thú! Đặt các võ sĩ của bạn ở những vị trí chiến lược để ngăn chặn những kẻ xâm nhập! Trong trò chơi này bạn cũng có thể nghiên cứu và phát triển các đơn vị.