back to home dude

Đi đâu đây

Đi đâu đây

về Đi đâu đây

Bạn không biết vì sao lại có một lỗ hổng lớn nằm trên đường. Điều duy nhất bạn biết là bạn đang bị mắc kẹt trong thị trấn này, một thị trấn toàn những người dân xa lạ với bạn. Hãy tìm hiểu xem bạn cần phải làm gì, mục đích của bạn là gì và làm thể nào để bạn thoát ra khỏi thị trấn này càng nhanh càng tốt.