back to home dude

Di chuyển thăng bằng 2

Di chuyển thăng bằng 2

về Di chuyển thăng bằng 2

Hãy giúp những nhân vật 5 góc được an toàn trong trò chơi. Dùng chuột để di chuyển các vật thể. Hãy suy nghĩ theo 1 thứ tự nhất định để giành được mục tiêu, nếu không, các nhân vật sẽ bị rơi xuống nước.