back to home dude

Đi bộ trong xấu hổ

Đi bộ trong xấu hổ

về Đi bộ trong xấu hổ

Hãy cố gắng về nhà mà không bị bắt, đồng thời thu thập các món đồ trên đường đi.