back to home dude

DF Valkyrie

DF Valkyrie

Về DF Valkyrie

Bạn là chỉ huy của Valkyrie. Con tàu nhanh nhất vũ trụ. Hành tinh của bạn đang bị tấn công và công việc của bạn là cứu lấy nó. Vậy nên hãy chuẩn bị cho những trận chiến và cứu lấy hành tinh. Bắn những kẻ thù, hãy đưa thật nhiều tên vào tầm ngắm. Chúc bạn may mắn!