back to home dude

Devilment

Devilment

về Devilment

Những thế lực đen tối đã đến vương quốc của chúng ta. Ác quỷ không bao giờ ngủ. Bạn đã được chọn là người chỉ huy đội quân ác quỷ để chiến thắng. Mục tiêu của trò chơi là đến được tòa lâu đài và khẳng định chủ quyền. Trong trò chơi bảo vệ lâu đài cổ điển này bạn phải dàn xếp quân đội của mình một cách hiệu quả nhất có thể. Chúc bạn may mắn!