back to home dude

Destructo Dog

Destructo Dog

về Destructo Dog

Hãy đánh bại bác sỹ độc ác Nafta bằng cách điều khiển Destructo-Dog qua các cửa và bắn gục tất cả kẻ thù. Sau đó, bạn có thể mua thêm năng lượng để cải thiện khả năng bắn.