back to home dude

Destroy All Cars

Destroy All Cars

về Destroy All Cars

Hãy thử cảm giác của những tay lái nhào lộn thật sự. Điều chỉnh độ dốc, chọn xe và điều khiển. Cố gắng tàn phá những chiếc xe càng nhiều càng tốt.