back to home dude

Desert Defence

Desert Defence

về Desert Defence

Tiêu hủy những chiếc xe của kẻ thù đang tiến đến bằng xe tăng của bạn. Nâng cấp vũ khí và tốc độ sao cho bạn có thể đương đầu với những cuộc tấn công đầy khó khăn đang tăng dần. Bạn cần mất bao nhiêu thời gian để đối đầu với những kẻ thù trong vịnh? Hãy giành lấy tất cả sự chiến thắng.