back to home dude

Demons vs Fairyland

Demons vs Fairyland

về Demons vs Fairyland

cha mẹ từ vùng cổ tích đang cố gắng cứu những đứa trẻ của họ, nhưng bạn sẽ không để cho điều này xảy ra! Đặt đội quân quỷ quái của bạn bên đường để chặn những người hùng này lại. Đừng quên sử dụng 1 trong những cách tấn công đặc biệt khi bạn gặp khó khăn!