back to home dude

Demons Took My Daughter

Demons Took My Daughter

về Demons Took My Daughter

Con gái của bạn bị tên quái vật Demons bắt cóc! Cứu cô ta bằng cách nhử những con vật hung ác này vào bẫy và giết chúng từng con một. Bạn có thể đặt những khối khác nhau với từng khả năng riêng của chúng!