back to home dude

Demologic 2: Level Pack

Demologic 2: Level Pack

về Demologic 2: Level Pack

Hãy lên xe và cố gắng dùng quả bóng để phá hủy các đối tượng khác nhau ở mỗi cấp độ! Bạn có thể dùng những vật màu đỏ để đè bẹp các hình nộm không?