back to home dude

Demologic 1

Demologic 1

về Demologic 1

Vào chiếc cần cẩu của bạn và bắt đầu phá hủy các đối tượng với quả bóng phá nhà. Bạn có thể chắc chắn rằng nguời đàn ông nhỏ bé sẽ bị đè bẹp bởi đối tượng màu đỏ?