back to home dude

Đêm tàn bạo

Đêm tàn bạo

về Đêm tàn bạo

Cánh cửa bóng tối đã được mở và những thế lực ma quỷ đang cố gắng xâm chiếm thế giới! Từng thành phố đang bị hủy hoại... Bạn là niềm hy vọng duy nhất của loài người! Bạn sẽ vượt qua được sự hỗn loạn này chứ?