back to home dude

Đêm giáng sinh ở ngôi làng bị lụt

Đêm giáng sinh ở ngôi làng bị lụt

về Đêm giáng sinh ở ngôi làng bị lụt

Bạn phải giải những câu đố, ví dụ như làm những tên cướp biển rơi xuống nước.