back to home dude

Đêm của những con ma

Đêm của những con ma

Về Đêm của những con ma

hãy cố gắng sóng sót trong những cuộc tấn công của những con ma bằng cách tiêu diệt tất cả chúng từng tên một.