back to home dude

Defend your Trump

Defend your Trump

về Defend your Trump

Bảo vệ hàng triệu đô của bạn bằng cách đối đầu với những tên cướp xã hội đen. Tiêu diệt họ bằng chiếc máy đặc biệt.