back to home dude

Báu Vật Biển Sâu

Báu Vật Biển Sâu

Về Báu Vật Biển Sâu

Những viên đá quý liên tục nhảy xuống. Hãy nhấn vào những tổ hợp có từ ba viên đá giống nhau trở lên. Đừng để những viên đá chồng chất lên đến đỉnh. Đôi khi những quả bom hữu ích sẽ xuất hiện. Nhấn vào chúng để phá hủy tất cả những viên đá có cùng màu.