Thể loại thấp hơn

Decision

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Decision hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi Decision khác nhau, ví dụ như Quyến Định 3 & Decision 2. Bạn phải cứu thế giới! Những ma Zombie đã chinh phục thành phố của bạn. Bạn hãy giành lại thành phố mình, bắn các ma Zombie. Chinh phục các vùng mà bị mất. Bạn hãy lo mà cho tất cả các khu của thành phố được an toàn.
Trận đấu

Gửi phản hồi