back to home dude

Death Worm

Death Worm

về Death Worm

Con sâu này phá hoại tất cả mọi thứ trên đường đi, từ những tòa nhà đến những con vật. Bạn hãy nhận nhiệm vụ và bắt đầu.