back to home dude

Death VS Monstars 2

Death VS Monstars 2

về Death VS Monstars 2

Tránh kẻ thù và bắn tất cả các quái vật với súng của bạn! Hãy chơi với chuột, bạn có thể di chuyển và khi bạn giữ nút chuột trái, bạn có thể "bắn phá. Sau mỗi cấp độ, bạn có thể nâng cấp để làm cho nhân vật của bạn mạnh hơn.