back to home dude

Dean Kart

Dean Kart

về Dean Kart

Thắng cuộc đua và mở ra một cấp độ khác hoặc tiêu hủy kẻ thù để thắng xe của họ. Bạn cần nâng cấp đúng và thật nhẫn tâm xuyên suốt những trận đấu, nhưng cố gắng đừng đụng vào những chú cừu ngây thơ!