back to home dude

Dead zed 2

Dead zed 2

Về Dead zed 2

Những zombie đang tới để chiếm lấy trái đất, nhưng bạn sẽ không bị đánh bại dễ dàng. Hãy dùng vũ khí để làm nổ tung kẻ thù thành nhiều mảnh và cứu những người khác. Bạn có thể tồn tại bao lâu trong khi thế giới quanh bạn đang dần biến mất?