back to home dude

Dead Zed 1

Dead Zed 1

Về Dead Zed 1

Bạn sẽ trải qua 40 ngày trước khi có người đến giúp bạn. Trong khi đó bạn phải sống sót với những cuộc tấn công của ma cà rồng. Bình tĩnh nhé!