back to home dude

Dead Valley Drive

Dead Valley Drive

về Dead Valley Drive

tiêu diệt tất cả những con ma và địa thế với lại cổ máy khổng lồ của bạn! Sử dụng số tiền kiếm được để nâng cấp cho chiếc xe tải và cố gắng tiến đến cùng với sự quấy phá tấn công của những con ma!