back to home dude

Dead Pixel

Dead Pixel

Về Dead Pixel

Bạn có tìm ra điểm ảnh chết trong trò chơi khá đơn giản này không? Càng về sau, những điểm ảnh này sẽ tăng độ khó lên và khó có thể nhận biết!