back to home dude

Dead Paradise 1

Dead Paradise 1

về Dead Paradise 1

Đã 10 năm từ sau cơn thảm họa tiến vào những thác nước thiên đường. Bạn hãy đi qua thành phố nguy hiểm và tiêu diệt bất kỳ kẻ thù nào muốn tiêu diệt bạn! Sau mỗi cấp độ bạn có thể tiêu tiền trong cửa hàng để mua thêm những nâng cấp mới cho xe của bạn.