back to home dude

Chết Đói 2

Chết Đói 2

Về Chết Đói 2

Đã đến giờ cho ăn! Những tên thây ma đang đói này rất muốn ăn những bộ não ngon lành ngay bây giờ. Bạn có thể cho chúng thứ mà chúng muốn không? Những tên thây ma màu xanh đã có để để ăn, nhưng những tên màu tím và màu nâu thì chưa. Và đừng để chúng bị rơi xuống vực thảm vì bạn sẽ cần chúng sau này.