back to home dude

Đệ Nhất Sofia - Một Ngày ở Học Viện Hoàng Gia

Đệ Nhất Sofia - Một Ngày ở Học Viện Hoàng Gia

Về Đệ Nhất Sofia - Một Ngày ở Học Viện Hoàng Gia

Đệ Nhất Sofia - Một Ngày ở Học Viện Hoàng Gia là một trò chơi viễn tưởng vui nhộn! Giúp Sofia học cách để trở thành một nàng công chúa. Học Khoa Học Phép Thuật, pha chế những loại thuốc khác nhau, chơi Dazzle Ball vào giờ giải lao và hơn thế nữa!