back to home dude

Để Cthulhu lại một mình

Để Cthulhu lại một mình

về Để Cthulhu lại một mình

Đừng để bất kỳ ai quấy rầy đến nghi lễ! Sử dụng năng lượng phép màu để chuyển biến những kẻ thù thành những con ma và đặt chúng vào trong căn phòng tăng thêm phòng thủ!