back to home dude

Đế chế: Những cuộc chiến thiên niên kỷ

Đế chế: Những cuộc chiến thiên niên kỷ

Về Đế chế: Những cuộc chiến thiên niên kỷ

Đế chế: Những cuộc chiến thiên niên kỷ là trò chơi xây dựng đế chế. Trong trò chơi này, bạn có thể xây dựng riêng đế chế của mình trên sao hỏa. Đế chế này có thể vượt qua cả các giới hạn của thiên đường và đi vào không gian, tiến đến hành tinh đỏ. Đã đến lúc để ổn định và xây dựng một thành phố khổng lồ nhưng đế chế của sẽ không để hình thành được nếu không có chiến tranh. Hãy thu thập vũ khí để chiến đấu với các kẻ xâm nhập, sử dụng những công cụ của bạn để khai thác các tài nguyên thô sơ