back to home dude

De-Stress

De-Stress

về De-Stress

Sả căng thẳng của bạn bằng cách trút xuống những đồ vật! Đập vỡ vụng chiếc di động của bạn hoặc đánh vỡ chiếc máy tính văn phòng của bạn! Dùng tiền bạn có được để mua những vũ khí mới.