back to home dude

Days Of Monsters

Days Of Monsters

về Days Of Monsters

Bạn chơi như một nhà khoa học khó ưa có tên Hausen. Tạo ra một tên quái vật của mình để phá hủy thành phố. Tích lũy tiền để mua vật dụng và làm cho quái vật lợi hại hơn.