back to home dude

Days 2 Die

Days 2 Die

về Days 2 Die

Sống sót qua sự nổi dậy của những con ma và nhớ đừng để cho những người bạn của bạn bị mất mạng trong cuộc chiến với những con ma! Bắn lên đoạn đường qua những con bầy người tiến tới và hoàn thành những mục tiêu. Tập hợp những vũ khí năng lượng để giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ!