back to home dude

Dạy nấu ăn

Dạy nấu ăn

về Dạy nấu ăn

Sarah làm việc ở nhà hàng nhưng cô lại không biết nấu ăn. Sau khi đi học vài buổi lớp dậy nấu ăn, cô đã biết hơn một chút, nhưng cô vẫn tránh gặp ông chủ của mình. Bạn có thể dạy cô ấy nấu một vài món ăn được không? Cô ấy sẽ rất biết ơn bạn đó. Bạn đừng để ông chủ của cô ấy nhìn thấy bạn nhé.