back to home dude

David, hào quang của đức vua

David, hào quang của đức vua

về David, hào quang của đức vua

hãy giúp cho những chú cừu này trở về với chủ nhân của chúng cùng lúc nhặt những quả táo trên đường đi.