back to home dude

Đậu xe xỉn 2

Đậu xe xỉn 2

về Đậu xe xỉn 2

Bạn quá say để có thể lái xe, nhưng bạn vẫn quyết định thử! Tìm cách đến được địa điểm được chỉ định để đậu xe và cố gắng không đâm vào bất cứ vật cản nào. Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?