back to home dude

Đậu xe trong bãi phế thải California

Đậu xe trong bãi phế thải California

về Đậu xe trong bãi phế thải California

Hãy đậu xe vào chỗ được chỉ định. Bạn càng nhanh thì càng giành được điểm cao. Cố gắng đừng đâm vào các vật cản.