back to home dude

Đậu xe thời tiền cổ 2

Đậu xe thời tiền cổ 2

về Đậu xe thời tiền cổ 2

Hãy đậu những chiếc xe thời tiền cổ ở vị trí được chỉ định. Đừng đâm vào người đi bộ. Liệu bạn có thể giành được 5 sao ở mỗi cửa