back to home dude

Đậu xe ở trung tâm mua sắm

Đậu xe ở trung tâm mua sắm

về Đậu xe ở trung tâm mua sắm

Hãy cố gắng đậu xe thật nhanh. Nhưng hãy coi chừng, có nhiều xe nhanh hơn các xe khác. Liệu bạn có thể giành được số điểm cao nhất không?