back to home dude

Đậu xe Mania

Đậu xe Mania

Về Đậu xe Mania

Trò này không dễ tí nào. Công việc của bạn là đậu xe vào đúng vị trí đậu. Nhớ là đừng đụng vào tường đấy nhé.