back to home dude

Đậu xe cứu hoả 3D

Đậu xe cứu hoả 3D

về Đậu xe cứu hoả 3D

Hãy lên xe cứu hoả và đậu xe vào đúng vị trí được chỉ định. Hãy coi chừng những chướng ngại vật và đậu xe thật nhanh nha. Liệu bạn có thể hoàn thành tất cả các cửa?