back to home dude

Đậu xe 3D

Đậu xe 3D

về Đậu xe 3D

Hãy kiểm soát chiếc xe và lái thật chậm. Bạn phải kiếm chỗ đậu xe và đậu xe mà không đâm vào vật gì để hoàn thành nhiệm vụ.