back to home dude

Dấu vết khủng long

Dấu vết khủng long

về Dấu vết khủng long

Bạn đã tìm thấy trứng khủng long, và bạn muốn mang nó vể! Di chuyển những vật thể khác của màn chơi và cố gắng tạo một con đường an toàn đến tòa lâu đài. Bạn có thể thu thập được tất cả những ngôi sao trong trò chơi này?