back to home dude

Đấu trường robot III

Đấu trường robot III

về Đấu trường robot III

Hãy tạo nên những con robot khoẻ nhất và tham gia vào chiến đấu. Bạn sẽ giành được tiền sau mỗi lần thắng và bạn có thể dùng tiền đó để trở nên mạnh hơn.