back to home dude

Đấu súng thần công

Đấu súng thần công

về Đấu súng thần công

Hãy tấn công súng của đối phương trước khi bạn bị tấn công. Hãy tận dụng địa hình để làm lợi thế cho mình và nhớ rằng gió cũng có ảnh hưởng.