back to home dude

Đấu súng cấp độ trùm

Đấu súng cấp độ trùm

về Đấu súng cấp độ trùm

Bạn đang ở một công trường xây dựng, nhưng không phải là loại bình thường. Tránh những viên gạch sắt mà con quỷ đang ném vào bạn. Nhưng đừng quên tấn công và đánh bạn hắn. Trong những màn chơi khác nhau bạn có thể kiếm tiền và mua những nâng cấp. Bạn có bất khả chiến bại không?