back to home dude

Đấu sumo

Đấu sumo

về Đấu sumo

Hãy đẩy đối thủ của bạn xuống núi. Bạn sẽ lên được cửa tiếp theo nếu bạn thắng 3 trong 5 trận.