back to home dude

Đấu kungfu: toà tháp ngọc bích

Đấu kungfu: toà tháp ngọc bích

về Đấu kungfu: toà tháp ngọc bích

Hãy chiến đấu với đối thủ như một tay kungfu thực thụ. Bạn phải cho họ thấy sức mạnh của bạn và tấn công họ. Hãy coi chừng vì đối thủ của bạn có những vũ khí bí mật.